Netlinepro

Wdmuchiwanie światłowodów

Przy budowie sieci np. komputerowej, telekomunikacyjnej itd. korzysta się z różnych metod wprowadzania światłowodów w rury osłonowe. Dziś odchodzi się już od ręcznego działania poprzez wciąganie kabla za pomocą linki, włókna szklanego lub wciągarki. Najpopularniejszą obecnie techniką jest wdmuchiwanie kabli (światłowodów). To nic innego niż wprowadzanie ich w rury osłonowe za pomocą tylko sprężonego powietrza. Do tego celu wykorzystuje się specjalne urządzenia – wdmuchiwarki światłowodowe. Kabel, który jest wdmuchiwany zawsze umiejscawiany jest w rurze wtórnej, a nie bezpośrednio w ziemi czy w kanalizacji teletechnicznej. Przed wykonaniem tej czynności przeprowadzane są jeszcze pomiary reflektometryczne. Podobną czynność wykonuje się już po ulokowaniu kabla, aby sprawdzić i porównać oba wyniki pod kątem tego, czy kabel nie został w trakcie montażu uszkodzony lub czy jego wada nie wynika z jakiś innych przyczyn. Przy realizacji tej usługi korzysta się z dwóch metod – może być to wdmuchiwanie wspomagane mechanicznie albo wspomagane wodą.

Wdmuchiwanie kabli światłowodowych posiada wiele zalet. Pozwala m.in.:

  • wyeliminować naprężenia, które powstały podczas zaciągania metodą tradycyjną,
  • ograniczyć prace ziemne podczas rozbudowy sieci do minimum,
  • wymienić kable w bardzo krótkim czasie i kable bez prac ziemnych,
  • obniżyć koszty inwestycji związanej z budową sieci światłowodowej.

Wdmuchiwanie wspomagane mechanicznie

Wdmuchiwanie światłowodów wspomagane mechanicznie polega na wprowadzaniu kabli w rury osłonowe przy pomocy sprężonego powietrza i jednoczesnym wpychaniu mechanicznym podajnikiem. W tym przypadku rozróżnia się jeszcze dwie podstawowe metody wdmuchiwania kabla: tłoczkową oraz strumieniową. Przy korzystaniu pierwszej z nich tłoczek montuje się na początku kabla, który przylega w miarę szczelnie do ścianek rury osłonowej. W czasie gdy jest poddawany naporowi sprężonego powietrza powstaje siła ciągnąca kabel. Wykonując wprowadzanie światłowodów metodą strumieniową nie wykorzystuje się tłoczka, a siła ciągnąca powstaje w wyniku tarcia przepływającego powietrza o powierzchnię zewnętrzną kabla.

Wdmuchiwanie wspomagane wodą

Z kolei wdmuchiwanie światłowodów wspomagane wodą pozwala na wprowadzenie kabla do rury osłonowej przy pomocy wody pod ciśnieniem oraz jednoczesnym użyciu mechanicznego podajnika. To metoda znana już od wielu lat, którą zapoczątkowali Holendrzy i Szwajcarzy. Zastąpienie powietrza wprowadzającego światłowód wodą jest również korzystną i tańszą inwestycją.

Sprzęt do wdmuchiwania kabli światłowodowych

Wdmuchiwanie kabli światłowodowych to metoda, dzięki której można instalować bardzo długie odcinki kabli, a jednorazowo możliwe jest ułożenie nawet kilku tysięcy kabla, bez łączenia.

Do wdmuchiwania światłowodów niezbędne są specjalistyczne narzędzia. Dysponujemy sprzętem, który można zastosować kabli o szerokim zakresie grubości – w tym również do wdmuchiwania mikrokabli do mikro kanalizy. Możemy w tym zakresie zaproponować wdmuchanie światłowodów do rur o średnicy np. 32 mm, 40 mm czy 50 mm.

Do wdmuchiwania światłowodów możemy zaproponować następujący sprzęt:

  • wdmuchiwarkę światłowodową,
  • kompresor,
  • samochód dostawczy,
  • samochód monterski,
  • stojaki, pałki do przeciągania kabli,
  • osprzęt techniczny do wdmuchiwania.

Na realizowane usługi oferujemy korzystne ceny. Ich wielkość uzależniona jest przede wszystkim od długości kabla. Stali klienci mogą liczyć na atrakcyjne upusty. Każde zlecenie wykonujemy precyzyjnie i terminowo. Usługę wdmuchiwania światłowodów realizujemy na terenie całego kraju.


wdmuchiwarka światłowodowa